Компанія ТОВ «А-ПроСистем» – системний інтегратор, постачальник послуг, в області комплексної автоматизації та оптимізації бізнес-процесів промислових підприємств і проектних організацій.

Наша компанія використовує різні проектні методології

 • Каскадна – модель процесу розробки програмного забезпечення, в якій процес розробки виглядає як потік, що послідовно проходить фази аналізу вимог, проектування, реалізації, тестування, інтеграції та підтримки.
 • Agile – гнучка методологія розробки, складається з серії підходів до розробки програмного забезпечення, орієнтованих на використання ітеративної розробки, динамічне формування вимог і забезпечення їх реалізації в результаті постійної взаємодії всередині самоорганізованих робочих груп, що складаються з фахівців різного профілю.
 • Scrum – фреймворк гнучкої розробки ПО. Фреймворк заснований на емпіричному методі й призначений для розробки продуктів високої цінності в заплутаному середовищі.
 • Канбан – метод управління розробкою, який реалізує принцип «точно в строк» і сприяє рівномірному розподілу навантаження між працівниками. При цьому підході весь процес розробки прозорий для всіх членів команди. Завдання по мірі надходження заносяться в окремий список, звідки кожен розробник може отримати необхідну задачу.

Наша компанія пропонує автоматизацію обліку в розділах

 • Бухгалтерський і податковий облік
 • Фінансове планування, бюджетування, казначейство
 • Консолідація МСФЗ та управлінської звітності
 • Планування закупівель, виробництва і продажів
 • Оперативний виробничий облік
 • Адресне зберігання товарів (продукції)
 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
 • Діловодство, договірна робота
 • Облік автотранспорту
student-849825_1920

Базова специфікація робіт

Базова специфікація відображає основні віхи проекту, результати робіт і планований час виконання. Складається з 4-5 етапів в залежності від проекту.

Передпроектні роботи

Етап на якому проводиться збір і аналіз інформації про діяльність підприємства, і розробка плану оптимізації. Готуються документи: «Звіт про обстеження», «Функціональне технічне завдання», «Пояснювальна записка до техно-робочого проекту».

Описується архітектура майбутнього рішення, основні бізнес-процеси “як є” і “як повинно бути”, механізми інтеграції з поточними інформаційними системами, вимоги до первинного завантаження і ведення НДІ, вимоги до розробки АРМ, вимоги до розробки необхідної звітності.

Імпорт і вивірка первинних даних

Виконується перенесення реальних даних в систему, перевіряється коректність роботи системи з робочими даними.

Дослідно – промислова експлуатація

Адаптована система запускається в роботу, організовується “Гаряча лінія” консультаційно-технічної підтримки користувачів. Розробляється для користувача інструкція і керівництво для адміністратора.

agreement-3476369_1920

Налаштування, адаптація і тестування системи

На даному етапі йде розробка нового функціоналу і адаптація вже існуючого в обраній інформаційній системі.

Також проводиться тестування і налагодження системи, підготовка до дослідно-промислової експлуатації.

Навчання користувачів

Проводиться підготовка матеріалів для навчання користувачів і адміністраторів, і безпосередньо навчання групами по 5-6 чоловік. З пройденого матеріалу проводиться тестування тих, хто навчався, по результату якого складається звіт для Замовника.

document-3268750_1920

Нижче наведено приклад базової специфікації робіт

Склад робіт Результати виконання робіт Тривалість, роб. днів
1. Передпроектні роботи 44-88
1.1. Проведення аудита текущего уровня автоматизации бизнес-процессов Заказчика
 • Проведено інтерв’ювання фахівців Замовника
 • Отримана повна інформація про проблематику обліку та поточного рівня автоматизації на підприємстві Замовника
1.2. Опис основних бізнес процесів «як є» і аналіз проблематик поточного обліку.
 • Виконано опис основних бізнес процесів «як є»
 • Описана архітектура системи Замовника і взаємозв’язку з поточними інформаційними системами
 • Виконано аналіз проблематик поточного обліку в прив’язці до бізнес функцій і процесів, які входять в периметр впровадження
 • Зібрані вимоги і сформовані очікування до майбутньої Системі
 • Підготовлено документ «Звіт про обстеження»
1.3. Систематизація і формалізація отриманих в ході аудиту вимог до майбутньої системи.
 • Виконано формалізацію отриманих даних
 • Функціональні вимоги були переведені в технічні рішення, з урахуванням планованої архітектури
 • Сформовано пріоритети при адаптації та впровадженні інформаційної системи
1.4. Розробка та узгодження технічного завдання під специфіку Замовника.
 • Розроблено архітектуру майбутнього рішення
 • Розроблено еталонні бізнес-процеси «як повинно бути»
 • Описано механізми інтеграції з поточними інформаційними системами
 • Описано вимоги до первинного завантаження і ведення НДІ і документів
 • Описано вимоги до розробки АРМ
 • Описано вимоги до розробки необхідної звітності
 • Підготовлено документ «Функціональне технічне завдання»
 • Підготовлено документ «Пояснювальна записка до техно-робочого проекту
2. Налаштування, адаптація і тестування системи 22-66
2.1. Тестування адаптованого функціоналу, демонстрація доопрацьованих і налаштованих ділянок
 • Виконано тестування адаптованого функціоналу
 • Проведена демонстрація доопрацьованих і налаштованих ділянок обліку ключовим фахівцям Замовника
 • Сформовано протокол демонстрації і перелік зауважень до адаптованої системі
 • Виконана повторна демонстрація, з урахуванням виправлених зауважень
3. Навчання користувачів 11-22
3.1. Підготовка до навчання користувачів
 • Підготовка та узгодження плану навчання
 • Підготовка методичних матеріалів для навчання
3.2. Навчання користувачів (з розрахунку 5 груп не більше ніж по 5 користувачів в групі)
 • Виконано навчання спеціалістів Замовника
 • Проведено внутрішній іспит за результатами навчання
4. Імпорт і вивірка первинних даних 11-22
4.1. Завантаження і вивірка НДІ
Завантаження і вивірка залишків
 • Повна вивірка перенесених даних за узгоджений період
5. Дослідно – промислова експлуатація 22-44
5.1. Консультаційно – технічна підтримка
 • Виконано комплекс робіт по консультаційно-технічної підтримки користувачів в режимі «гаряча лінія»
 • Надано допомогу по роботі з механізмами і даними системи
5.2. Розробка користувальницьких інструкцій і керівництва для адміністратора Виконано розробку користувальницьких інструкцій і керівництва для адміністратора

Напишіть нам


ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up