«Управління виробничим підприємством для України» – комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Воно створює єдиний інформаційний простір для відображення фінансово-господарської діяльності підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. У той же час рішення чітко розмежовує доступ до збережених даних, а також можливості тих або інших дій залежно від статусу працівників.

Можливості

 • Управління даними про вироби
 • Ціноутворення
 • Управління взаєморозрахунками
 • Управління запасами
 • Управління обладнанням
 • Керування продажами
 • Управління роздрібною торгівлею
 • Управління закупівлями
 • Замовлення постачальникам
 • Керування виробництвом
 • Розрахунки з підзвітними особами
 • Управління грошовими коштами
 • Бюджетування
 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Розрахунок зарплати
 • Управління персоналом
 • Регламентована звітність
 • Облік за міжнародними стандартами
 • Отримання аналітичної інформації
 • Сервісні можливості

Переваги

Менеджери з продажу

 • Планують продаж по своїм клієнтам / товарним групам на підставі статистики продажів за попередні періоди
 • Ведуть базу потенційних і реальних клієнтів, сегментируют клієнтську базу за різними ознаками (по регіонах, XYZ та ABC класифікації, за видами діяльності та інше)
 • Фіксують контакти і передпродажні переговори
 • Обробляють замовлення покупців з усією супутньою інформацією (планові дати, оплати, відвантаження, умови поставки, ціни, знижки)
 • Узгоджують виконання замовлень з відділом закупівель
 • Контролюють надходження товарів під замовлення покупців
 • Аналізують оплати і стан взаєморозрахунків по своїм клієнтам
 • Ініціюють відвантаження

Керівник відділу продажу

 • Аналізує план / факт продажу і прибутковість продажів компанії в різних аналітичних розрізах (по підрозділам, відповідальним менеджерам, товарних групам, постачальникам і т.д.)
 • Аналізує контакти клієнтів
 • Аналізує клієнтську базу за різними ознаками (по регіонах, XYZ та ABC класифікації, за видами діяльності та інше)
 • Аналізує стан замовлень і взаєморозрахунків
 • Аналізує оборотність і прибутковість товарів, використовує аналітичні звіти для ведення пріоритетних товарів / товарних груп

Відділ закупівель

Менеджери із закупівель

 • Моніторять потреби відділу продажів в товарах, які закуповуються (який необхідний товар і коли)
 • Ведуть і контролюють оборотність товарів
 • Аналізують попит на товари: які позиції користуються підвищеним попитом або навпаки є неходовим
 • Планують закупівлі (ранжуючи їх по товарних групах або постачальникам), для забезпечення не затовареності складу і, в той же час, забезпечувати потреби підприємства необхідними товарами точно в строк
 • Автоматично формують замовлення: відбір для кожного виду товару постачальника, який надає найбільш вигідні умови по ціні, наявності і доставці
 • Фіксують заяву на витрачання грошових коштів

Керівник відділу закупівель

 • Контролює менеджерів із закупівель
 • Моніторить поточні і підсумкові плани підрозділу по закупкам
 • Контролює і планує взаєморозрахунки з постачальниками, контролює виконання договірних зобов’язань за термінами поставки, за кількістю поставлених, в рамках договорів, товарів або матеріалів

Складський відділ

Співробітники складського відділу

 • Інструмент для ведення карток складського обліку (прибуткові, видаткові, складські ордери).

Керівник складського відділу

 • Контролює рух по складу в оперативному торговому календарі
 • Контролює фактичні рухи по складу
 • Аналізує розбіжності і визначає відповідальних за кожною з розбіжностей
 • Контролює ключові показники роботи складу, такі як оборотність товарів

Виробничий підрозділ

 • Фіксує витрачені для виробництва матеріали і випущену готову продукцію з урахуванням зворотних відходів
 • Контролює стан справ на виробництві: обсяг незавершеного виробництва, обсяг браку, обсяг випущеної продукції за періодами

Відділ бухгалтерії

Бухгалтер по банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-Банк» і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтер по основним засобам

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОЗ, регламентовані законом: облік надходжень нових ОЗ, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОЗ, фіксація передачі та продажу ОЗ і т.д.
 • Кожна подія, що стосується ОЗ, відбивається у відповідній друкованій формі, затвердженій українським законодавством
 • Картки ОЗ формуються автоматично

Бухгалтер за матеріалами

 • Не вводить документи по руху матеріалів. За дану функцію несуть відповідальність менеджери, комірники, співробітники виробничого відділу. Бухгалтер контролює правильність заповнення документів, їх своєчасне надання, відповідність даних
 • Має набір звітів, які полегшують процес контролю даних по руху матеріалів та інших запасів на підприємстві

Бухгалтер з обліку виробництва

 • Засоби ведення обліку прямих і непрямих виробничих витрат. Автоматичний розподіл непрямих витрат по продукції, що випускається і конкретно по номенклатурних групах продукції, що випускається
 • Допомога в розрахунку собівартості продукції і надання звітів по собівартості виробленої продукції, таких як: бланки калькуляції продукції, таблиця розрахунків розподілу непрямих витрат. При цьому бухгалтер може не хвилюватися, що вироблена продукція, випущена в середині місяця за плановою собівартістю, вже продана. Система, при розподілі витрат і формуванні фактичної вартості продукції, знайде всі продані партії і відкорегує собівартість реалізації. Таким чином, облік в системі буде абсолютно правильним. Ніяких додаткових дій з боку бухгалтера не потрібно.

Бухгалтер / розраховувач по ЗП

 • Робота розраховувача полегшується і зводиться до безпосереднього розрахунку заробітної плати за рахунок використання даних з підсистем кадрового обліку
 • Якщо на підприємстві використовуються додаткові види нарахувань, розраховувач самостійно створює формули для їх розрахунку, що забезпечує незалежність від будь-яких програмістів. Співробітник самостійно керує методами розрахунку заробітної плати, які прийняті на підприємстві
 • Розрахунок лікарняних, відпускних та інших видів розрахунків, пов’язаних з необхідністю обчислення середньої заробітної плати за великі періоди, автоматично розраховується системою. При цьому враховується і стаж співробітників, відпрацьований на підприємстві, і статистика нарахувань, невиходів
 • Просте введення документів коригування, який допомагає сторнувати неправильні записи. Наприклад, розраховувач помилився при нарахуванні заробітної плати та в наступному періоді виявив даний прорахунок. Він легко виправляє помилку, шляхом введення документа коригування. В результаті, система автоматично сторнує неправильні записи з вірними позначками про періодах помилки і її виправлення. Важливо, що вимоги законодавства при цьому будуть дотримані без великих витрат часу з боку розраховувача
 • Автоматично створюються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці

Головний бухгалтер

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності – бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларація про прибуток, звіти за єдиним податком, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом і відправляти їх в електронному вигляді в необхідні органи.

Для відділу бухгалтерії в цілому

 • Відсутність необхідності введення первинних документів, оскільки: менеджери із закупівель вводять в систему інформацію по парафіях товарів, менеджери з продажу – видаткові накладні, комірники – інформацію про рух товарів зі складів, виробничий відділ фіксує витрачені товари документами і накладними, а випущену продукцію – документами та звітами виробництва за зміну. Бухгалтеру необхідно лише перевірити наявність і повноту документів, проконтролювати автоматичне заповнення рахунків, за якими формуються бухгалтерські проводки, і затвердити документ до формування бухгалтерських проводок, тобто провести з бухгалтерського та податкового обліку
 • Зручні і прості форми для відображення первинних документів або для контролю цих документів
 • Зручні форми стандартних звітів, для контролю проводок по рахунках, таким як оборотно-сальдова відомість, картка рахунку і т.д.
 • Відповідальний за ведення податкового обліку аналізує відхилення сум з податкового та бухгалтерського обліку. Завдяки тому, що в стандартних звітах (аналіз рахунку, оборотно-сальдова по рахунку і ін.) Відразу видно суму по конкретній витраті бухгалтерського обліку, суму по цій же витраті видно і по податковому обліку. Таким чином, контролювати розбіжності стає гранично просто.

Фінансовий відділ

Керівник відділу

 • Інструмент спостереження і аналізу грошових коштів, які необхідні співробітникам. Керівник може затвердити, відхилити або відкласти будь-якої з платежів і проаналізувати поточну ситуацію платіжного календаря – чи вистачає грошей підприємству або намічається касовий розрив. Таким чином, з’являється можливість оптимально використовувати грошові кошти підприємства.

Кадрова служба

 • Повноцінний кадровий облік, як штатних співробітників, так і сумісників, а також співробітників, що працюють за договорами цивільно-правового характеру
 • Ведення штатного розкладу організації
 • Зберігання історії штатних розкладів, що дає доступ до додаткової інформації та можливість додаткового аналізу по попередній діяльності
 • Зберігання стандартної і додаткової кадрової інформації. Наприклад, облік даних по військовозобов’язаним та, в той же час, легко формуються друковані форми для надання до військкомату
 • Ведення додаткової докладної інформації по кожному із співробітників. Наприклад, дані про розміри одягу співробітників для підготовки спеціалізованої форми
 • Табеля формуються автоматично, на підставі введених первинних документів, таких як кадрові документи, переміщення, невиходи, лікарняні листи і т.д.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up