APS-Підприємство

APS-Підприємство масштабуюча система, що включає в себе безліч конфігурацій.

APS-Підприємство є мережевим програмним продуктом, функціонує в рамках єдиного інформаційного середовища і використовує клієнт-серверну технологію доступу до баз даних промислового стандарту Oracle. Налаштування робочих місць і розподіл прав доступу користувачів конфігуруються з урахуванням комплексної системи безпеки.

Призначення системи

1. Зібрати в єдиній БД всю інформацію про виріб:

 • Склад виробу (з графічною і текстовою інформацією)
 • Застосовувані матеріали, комплектуючі, покупні вироби
 • Техпроцес виготовлення і збірки
 • Застосовувані обладнання, інструмент, оснащення, пристосування

2. Автоматизувати функціональну (об’єктну) модель ТПП:

 • Ведення складу виробу
 • Проектування технологічних процесів
 • Проектування розцехування
 • Матеріальне та трудове нормування
 • Підготовка та розрахунок оперативного виробничого плану
 • Розрахунок необхідних ресурсів для виробництва

3. Описати і побудувати процесну модель підприємства:

 • Проектування і узгодження КД, ТД
 • Комплектації виробництва необхідними ресурсами
 • Планування випуску продукції виробництвом
 • Диспетчеризація виробничих процесів на підприємстві
 • Розрахунок комплектації і облік руху ТМЦ у виробництві
 • Забезпечення безперервного процесу виробництва

Характеристики платформи

Самодостатність:

 • наявність вбудованих засобів розробки і адміністрування

Адаптивність:

 • швидка реакція системи на зміни зовнішніх факторів
 • доробка конфігурацій в режимі «реального часу» (без виведення системи з експлуатації)
castle-2218359_1920
puzzle-2651912_960_720

Масштабованість:

 • впровадження та експлуатація системи на підприємствах різних масштабів і напрямів

Надійність:

 • високий ступінь захисту і надійність зберігання інформації

Побудова єдиної інформаційної моделі виробництва виробів

APS-Конфігуратор

APS-Конфігуратор дає повний доступ до продукції, що поставляється конфігурації і дозволяє конфігурувати робочі місця користувачів, створювати і редагувати об’єкти і їх властивості в системі, розробляти нові програми та підключати свої дані до існуючих.

Повністю відкрита архітектура дозволяє здійснити інтеграцію з системами автоматизованого проектування, системами бухгалтерського та складського обліку та іншими структурованими системами.

Головне вікно

 1. головне меню
 2. панель інструментів
 3. випадає вкладка “Конфігурація”
 4. робоча область для створення візуальних форм і написання скрипта
 5. випадає вкладка з набором властивостей і функцій
 6. панель візуальних компонентів
 7. панель стану

Панель «Конфігурація»

Створюємо конфігурації і об’єкти за допомогою піктограм, розташованих на панелі інструментів.

APS-Конфігуратор. Структура

APS-Сервер. Структура

Розробка об'єкта

Дизайнер звітних форм

Права доступу

Інтерфейси користувачів

Система оновлення ядра системи

 • Ведення версій ядра
 • Механізм порівняння версій з можливістю редагування скриптів
 • Зберігання та перенесення даних системних таблиць

Управління системою APS

Колективна робота над проектом

Скорочення термінів розробки

Імпорт - Експорт конфігурацій

Режим імпорту / експорту конфігурацій реалізований на єдиному механізмі. Змінюється лише джерело даних.

Склад елементів інформаційної бази формується з будь-деталізацією:

 • конфігурації
 • довільні об’єкти
 • ролі
 • інтерфейси користувача

При перенесенні конфігурації є можливість перенесення не тільки метаданих об’єктів, але і прикладних даних.

Режим імпорту / експорту конфігурацій реалізований на єдиному механізмі. Змінюється лише одержувач даних.

В даному прикладі об’єкти конфігурації і їх дані були вивантажені в файл за вказаним шляхом.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up