Розділ включає в себе наступні пункти:

Інтеграція PDM модулів і облікових систем з CAD

Розробка сервісів інтеграції між CAD, BIM-платформами і прикладними системами

Можливі методи побудови інтеграційних механізмів

Універсального методу і підходів до інтеграції додатків, який би задовольняв всім завданням і умовам не існує! Однак існує спосіб, оптимальний в рамках конкретного інтеграційного сценарію.

Інтеграція додатків – це складне і багатогранне завдання, яке охоплює всі рівні корпоративної системи – її архітектуру, апаратне і програмне забезпечення і процеси.

При інтеграції бізнес-процесів компанія повинна визначати, реалізовувати і управляти процесами обміну корпоративною інформацією між різними бізнес-системами. Завдяки цьому організація може спростити операції, скоротити витрати і поліпшити реагування на запити клієнтів.

Комплексна інтеграція включає управління процесами, моделювання процесів і технологічний процес, який охоплює різні завдання, процедури, архітектури, необхідну вхідну і вихідну інформацію, а також кошти, необхідні для кожного кроку в бізнес-процесі.

Архітектура практично будь-якої програми може бути представлена ​​трьома логічними рівнями:

1) рівнем уявлення – це рівень призначеного для користувача інтерфейсу, призначений для перегляду, введення і коригування даних, відправки на виконання запитів кінцевими користувачами програми;

2) рівнем бізнес-логіки – рівень, на якому зосереджена бізнес-логіка програми, здійснюється управління потоками даних і організовується взаємодія частин додатка;

3) рівнем даних – рівень, який відповідає за організацію доступу до даних і роботу з базою даних, це рівень серверів баз даних.

Оскільки «стикування» з проміжним середовищем може здійснюватися на кожному з логічних рівнів, виділяють три базових способи інтеграції додатків з проміжним шаром:

1) інтеграція на рівні даних – в проміжний шар надходять дані з бази даних;

2) функціональна інтеграція – проміжний шар інтегрується з рівнем бізнес-логіки за допомогою API-інтерфейсів і сервісів, що надаються додатком;

3) інтеграція на рівні уявлень – в проміжний шар витягуються дані по технології screen scraping ( «прочісування екрану»). Забезпечує доступ до функцій програми через призначений для користувача інтерфейс шляхом моделювання вводу даних користувачем і читання даних з екрану монітора.

1. Інтеграційна шина

Технологія, заснована на архітектурі ESB (Enterprise Service Bus), яка забезпечує керовану взаємодію між усіма додатками, підключеними до загальної шині підприємства.
Сучасні промислові системи – це складне програмне забезпечення, здатне обробляти повідомлення на базі універсальних форматів і забезпечувати багатоканальну передачу повідомлень між усіма бізнес-додатками.

Основними компонентами таких систем є:

-інтеграційний брокер, який грає роль сервісної шини (виконує функції переформатування даних, маршрутизації повідомлень, управління транзакціями, моніторингу та контролю взаємодії додатків);

– набір адаптерів, які дозволяють різним програмам підключатися до брокера.

2. Проміжний шар

Інтеграція даних додатків незалежно від конкретної реалізації інтеграційного рішення включає два основних етапи:
1) визначення єдиної в рамках підприємства моделі даних, яка забезпечує уніфіковане представлення сутностей;
2) встановлення фізичних зв’язків між компонентами інтеграційного рішення.
У різних репозиторіях використовуються різні схеми даних для однієї і тієї ж сутності. Завдання проміжного шару – гармонізувати відмінності між цими схемами.

3. Реплікація даних

Під репликациєю даних розуміють процес переміщення даних між двома або більше репозиторіями.
Реплікація – це орієнтована на обробку наборів даних технологія перетворення, призначена для вирішення завдань міграції, консолідації, створення сховищ даних.
Оскільки процес переміщення даних має на увазі їх вилучення з одного джерела, завантаження в цільовий репозиторій, а також можливе попутне перетворення, часто використовується термін ETL (Extraction Transformation Load).
Технологія реплікації орієнтована на обробку дуже великих обсягів даних.

4. Федерація інформації

Під федерацією інформації розуміють процес отримання даних з різних джерел в режимі реального часу і подання їх в єдиному уніфікованому вигляді. Це технологія прозорого доступу і перетворення даних, що забезпечує єдиний інтерфейс доступу до всієї корпоративної інформації.

Перевагами федерації інформації є:

– можливість інтеграції структурованих і неструктурованих даних з багатьох джерел;

– доступ до даних в режимі реального часу (на вимогу);

– підтримка процесів читання і запису даних;

– можливість перетворення даних для бізнес-аналізу і обміну інформацією;

– наявність доступних інструментів.

5. Файловий обмін (сюди входить також потоковий обмін структурованих даних, наприклад XML)

Обмін даними між додатками здійснюється в пакетному режимі. Операції експорту та імпорту даних виконуються спеціальними модулями (сервісами) експорту або імпорту відповідних додатків. У ряді випадків завдання розробки подібних моделей вирішується в рамках інтеграційного проекту під конкретні користувальницькі бізнес-процеси.

6. У кожному конкретному випадку вибирається найбільш прийнятний метод в залежності від завдань і технічних, а також апаратних (платформних) вимог

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up