КОРПОРАТИВНІ СИСТЕМИ (2/2008)

С. Євтушенко
керівник відділу
технологічних систем
ЗАТ «Аркада»

 

 

У статті розглядається автоматизована процесингова система, яка повністю забезпечує інформаційну інтеграцію на етапах конструкторсько-технологічної підготовки, організації електронного архіву та технічного документообігу, планування і управління виробництвом.

Традиційне виробництво обертається навколо окремих завдань – розробка, виготовлення, технічне обслуговування, а також підзавдань в рамках цих завдань. Перш ніж почати створювати виріб необхідно звернути увагу на наступні чинники, що багато в чому визначають технологічну підготовку виробництва:

 • довгий або короткий життєвий цикл виробу;
 • необхідність фіксації знань або повторне їх використання;
 • організацію колективної роботи над проектом і взаємодія;
 • інтероперабельність використовуваних систем.

Залежно від того, наскільки довгий або короткий життєвий цикл виробу, які технічні вимоги по надійності, і інших умов, можна визначити – наскільки важливою для бізнесу є повне фіксування проекту в системах технічної підготовки.

У деяких компаніях така постановка питання може викликати здивування, оскільки для них це важливо завжди. Проте, користувачі часто витрачають багато коштів і зусиль на забезпечення максимуму інформації про виріб не тому, що це потрібно для справи, а тому, що цього вимагає система автоматизації. Чи дійсно необхідні такі зусилля, або можна обійтися меншими витратами і вводити тільки необхідний обсяг інформації?

Багато підприємств випускають продукцію під замовлення, спільним для них є підхід до виготовлення виробів на базі використання сімейства деталей. У цьому випадку підприємству вигідно вкладати кошти в інструменти, що дозволяють закласти в модель виробу велику інтелектуальність. Це і автоматична генерація геометрії деталей на основі заданих параметрів, і автоматична генерація проектування нових технологічних процесів на основі заданих умов, тобто детальна фіксація інформації.

Якщо приріст продуктивності підприємства може бути досягнуто за рахунок модифікації раніше розроблених проектів, то, звичайно ж, необхідно розробляти базові проекти якомога детальніше і повторно використовувати вже введені дані.

Дані необхідно використовувати колективно. Досвід впровадження інформаційних систем показує, що забезпечити доступ до інформації – це лише перший крок на шляху до управління проектами. Якщо дивитися тільки на модель виробу, вона не розповість всієї історії створення. Без системи управління проектами навіть структурована інформація – всього лише великий набір даних, в якому фахівцеві, що не брав участі з самого початку проекту, досить важко розібратися.

Тому зустріти фахівця, що з задумливим виглядом годинами вивчає набір інформації, створений його колегою, – звичайна справа, тобто маємо в наявності парадокси забезпечення прозорості інформації. Разом з тим, процес створення виробу являє собою послідовність рішень вузькоспеціалізованих задач, кожна з яких може суперечити цілям подальших етапів технічної підготовки. Яскравий приклад роздумів спеціаліста:

«Я відповідаю за реалізацію деталей з заданими мені обмеженнями за міцністю, за масою і розмірами. Якщо виникнуть складнощі, компенсую їх за рахунок чого-небудь іншого, подальша реалізація мене не хвилює, так як це вже не моя проблема ». Це «щось інше», зовсім нешкідливе з точки зору конструктора, може мати наслідки, що важко визначити на пізніх етапах опрацювання – наприклад, утруднити доступ при технологічній обробці, або потребувати спеціального оснащення.

При правильному підході до організації колективної роботи необхідно, щоб інформація була досить доступною для огляду для всіх учасників проекту. І якщо конструктор працює з одним програмним забезпеченням, технолог з іншим і так далі, то фактор колективного опрацювання проекту і можливість інтеграції програмного забезпечення є визначальними.

Не можна обійти такий важливий момент, як інтероперабельність (здатність інформаційної системи до взаємодії з іншими інформаційними системами). Основою будь-якої специфікації інтероперабельності є визначення протоколу транспортування інформації незалежно від її синтаксису і семантики. Під цим розуміється дотримання певних правил або залучення додаткових програмних засобів, що забезпечують можливість взаємодії незалежно розроблених програмних модулів, підсистем або навіть функціонально завершених програмних систем.

Під ідеальним інтеграційним рішенням ми розуміємо платформу, яка надає в розпорядження користувачів досить легко змінюваний інтерфейс, що конфігурується для одночасної роботи з багатьма програмними засобами підприємства і їх базами даних (БД). При цьому зміни в даних, спільних для цих систем, автоматично переносяться в усі БД і не вимагають ручного доопрацювання

Рис.1. Інтеграція з зовнішніми додатками.

Також слід врахувати, що доступ до інформації повинні мати тільки певні фахівці, причому тільки до тієї інформації, яка необхідна їм для вирішення поставлених перед ними завдань (плюс інструменти для автоматизації вузьких завдань).

Для вирішення перерахованих завдань у підприємств з’являється необхідність

 • в управлінні проектами та веденні документообігу;
 • в інструментах для конструктора і технолога;
 • в інструментах для управління змінами;
 • в інструментах для управління виробничими даними.

Далі в статті розглянемо задачі побудови системи управління проектами та ведення документообігу за допомогою автоматизованої процесингової системи «APS-Підприємство», яка забезпечує інформаційну інтеграцію на етапах конструкторсько-технологічної підготовки, організації електронного архіву та технічного документообігу, планування і управління виробництвом.

СТИСЛО ПРО «APS-ПІДПРИЄМСТВО»

Система призначена для побудови цілісної інформаційної моделі виробу. Зібрані в одній базі даних відомості про виріб (склад, креслення, технології виготовлення, оснащення, потреби та ін.) дозволяють оперативно отримувати поточну інформацію і створювати різні звіти.

«APS-Підприємство» включає в себе різні конфігурації (APS-Документообіг, APS-Технічна підготовка виробництва, APS-Виробництво, APS-Склад, APS-Конфігуратор).

Система функціонує в рамках єдиного інформаційного середовища і використовує клієнт-серверну технологію доступу до баз даних MS SQL і Oracle. Налаштування робочих місць і розподіл прав доступу користувачів конфігуруються з урахуванням комплексної системи безпеки.

Відкритий код вбудованої мови програмування та засобів візуального проектування дозволяє відділам АСУП на підприємствах самостійно модифікувати систему APS-Підприємство, налаштовуючи її на вирішення актуальних задач в предметній області. Таким чином, підприємство підлаштовує систему під свої потреби, а не проводить реінженеринг своїх бізнес-процесів під програмне забезпечення.

Рис. 2. Управління рухом документів

АРХІВ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Першим кроком в організації управління проектними даними є організація впорядкованого уявлення та зберігання даних і керованих ресурсів.

Для цього в системі «APS-Підприємство» електронні документи зберігаються в деревовидній структурі папок архіву. Доступ до папок архіву та відповідно до електронних документів може бути розмежований за правами груп користувачів.

Таке розмежування дуже зручне, так як групи користувачів створюються безпосередньо при адмініструванні системи «APS-Підприємство», в результаті чого, один і той же користувач може бути включений в різні групи з різними правами доступу до папок архіву.

Електронний документ – це об’єкт системи. І як об’єкт системи він має упорядкований набір властивостей і методів для роботи з ним, описаних в картці документа. Перш за все, в картці вказаний творець документа, дата створення, найменування і тип. Основна властивість картки, це зберігання прикріплених до неї файлів різних форматів – від простих текстових файлів до файлів створених спеціалізованими системами автоматизованого проектування.

Користувачі мають можливість безпосередньо з додатку, в якому працюють, зберегти свої дані в електронний архів і отримати їх з архіву «APS – Підприємства» (рис. 1). Цей функціонал інтегрований в стандартні діалоги збереження та відкриття. При цьому надані всі засоби навігації і пошуку по документам і папкам електронного архіву.

Електронний документ може бути вкладеним або пов’язаним з іншим електронним документом, крім того, він може бути підставою створення іншого електронного документа.

ДОКУМЕНТООБІГ

Електронний документообіг в системі «APS-Підприємство» надає користувачам можливість відправляти електронні документи з прикріпленими файлами за маршрутом. Електронний документ отримають всі користувачі, задіяні в проекті, яким необхідно взяти участь в опрацюванні даного документа. Адресат отримує повідомлення у вигляді спливаючої підказки, на якій розташоване посилання на документ. За цим посиланням можна відразу ж відкрити отриманий документ, опрацювати його і відправити далі за маршрутом.

Великою зручністю системи є те, що в будь-який момент часу можна отримати оперативну інформацію про те, яким фахівцем (групою фахівців) даний документ вже опрацьований, у кого він в даний момент часу знаходиться, скільки на опрацювання документа витрачено часу виконавцями.

Серед характеристик електронного документообігу можна відзначити такі:

 • дані в електронному документі можуть мати необмежену кількість версій;
 • можливість приєднання файлів будь-якого формату;
 • передбачено ведення журналу змін даних електронного документа;
 • електронний документ можна надіслати електронною поштою.

Документообіг організовується таким чином, що проходження електронних документів буде відображати ту адміністративну організацію, яка існує на підприємстві згідно з посадовими інструкціями.

Для того щоб відправити електронний документ за адресою, необхідно на картці документа перейти на вкладку «Рух», вибрати за допомогою прапорця «адресат» (або групу користувачів) і натиснути на кнопку «Виконати» (рис.2).

ПРОЕКТИ: СТВОРЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ
Отже, у нас є впорядкований електронний архів, налаштований електронний документообіг, введені групи користувачів (ресурси), тобто є всі передумови для реалізації завдання управління проектами і проектними даними.

Далі все дуже просто: виділяємо ресурси, які будуть задіяні в проекті, і створюємо проект.

Проект в «APS-Підприємстві» складається із закріплених за користувачами завдань – етапів проекту. Етапи можуть бути вкладені один в одному, також можна ставити умови, коли дата початку одного етапу залежить від виконання іншого етапу, тобто вони залежать один від одного.

Етапу проекту присвоюється ім’я і задаються властивості на вкладці «Властивості» (рис. 3). Етап має планову дату початку і планову дату завершення. Крім планових дат вказуються фактичні дати – дата старту і дата завершення. За кожним етапом закріплений користувач – поле «Відповідальний». Надалі в будь-який момент склад проекту може коригуватися. Етапи можна видаляти, додавати, копіювати і переносити в межах проекту.

Рис. 3. Створення етапів проекту

Коли проект запускається на виконання, то при цьому етапи, що стартували, змінюють свій статус на «Виконується». Для етапів проекту відповідних електронних документів запускається механізм електронного документообігу системи «APS-Підприємство». Це означає, що електронний документ може бути відправлений на виконання (або розробку, затвердження, підписання) користувачам системи.

Після того, як проект набуває статус «виконання», з’являється можливість контролювати виконання документів за ступенями готовності, відстежувати прострочені документи і процес руху документа – у якого виконавця, і в якому статусі він знаходиться (рис. 4).

Рис.4. Запуск проекту.

Для етапу проекту пов’язаного з маршрутним електронним документом автоматично обчислюється «відсоток готовності». Також «відсоток готовності» розраховується для етапів верхніх рівнів, на підставі «відсотка виконання» їх вкладених підетапів.

Етап проекту відповідний завершеному документу автоматично переводиться в статус «Завершено». Для етапів проекту, що мають підпроекти, статус «Завершено» автоматично виставляється після завершення всіх вкладених проектів.

Крім того доступна аналітика про те, як змінювалися терміни етапів проекту в процесі виконання, і про ефективність виконання конкретних завдань і проекту в цілому (рис. 5).

Рис.5. Контроль состояний этапов проектов с указанием Исполнителей

Таким чином, управління проектами та електронний архів системи «APS-Підприємство» є частиною єдиного структурованого уявлення про технології виготовлення виробу. При цьому питання інтеграції з зовнішніми додатками вирішені за допомогою спеціально розробленого інтерфейсу, а маршрутизація і узгодження документів виконується згідно з прийнятим на підприємстві регламентом. Система автоматично відстежує і оповіщає виконавців про поточні зміни в проекті, а керівнику дає можливість розподіляти завдання по підрозділам і контролювати їх виконання.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up