У провідному агрохолдингу України «МХП» впроваджено до промислової експлуатації розробку нашої компанії – систему прогнозного планування виробництва продукції птахівництва.   Цей продукт являє собою інтеграцію системи планування та управління виробництвом, яка була розроблена нами раніше, з обліковою системою переробного комплексу МХП за налаштованим графіком.

Система призначена для:

  • своєчасного виконання укладених контрактів та створення оптимального об’ємно-календарного прогнозного плану виробництва готової продукції;
  • ведення специфікацій та технологічних процесів для напівфабрикатів та готової продукції;
  • визначення потреб у матеріальних та трудових ресурсах;
  • детального аналізу показників виробництва та отримання дієвих інструментів управління;
  • оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності діяльності холдингу «МХП».

Система планування виробництва дає можливість за визначеними параметрами планування та критеріями оптимізації будувати прогнозні плани з різною часовою деталізацією – рік, квартал, місяць у цілому та місяць у розрізі днів.

Рис.1 Прогнозний план виробництва

При побудові прогнозних планів здійснюється оптимізаційне балансування забезпеченості сировиною (з урахуванням партій, термінів придатності, сортності та калібрів), планів продажів та пріоритетів замовлень клієнтів, виробничого календаря та графіків роботи робочих центрів, пропускної здатності та логістичної доступності виробничого обладнання, специфіки технологічних процесів для окремих видів готової продукції тощо.

Рис. 2. Побудова прогнозних планів
Рис. 3. Аналітики розрахунків забезпеченості сировиною

Алгоритмами планування виробництва передбачене формування не лише замовлень на виробництво для забезпечення поточних потреб, але і планування випереджаючого запуску для виконання потреб майбутніх періодів.

Рис.4. Виробничі замовлення

Користувачам системи доступні як аналітики щодо певного плану виробництва, так і сервіси порівняння (у графічній та табличній формах, див. рис.5) різних версій плану (побудованих з різними початковими даними або з використанням різних параметрів оптимізації планування).

Рис. 5. Порівняння версій прогнозного плану

Серед можливостей планування та аналізу виробництва слід відмітити наступні функції:

– визначення потреби у матеріалах (у кількісному та вартісному виразах) та розрахунок графіків їх поставки;

– розрахунок та планування завантаження робочих центрів (обладнання);

– визначення потреби у персоналі у розрізі часових інтервалів планування, робочих центрів та професій (видів робіт);

– підготовка первинних даних для модулю організаційно-економічної підготовки виробництва стосовно розрахунку планової калькуляції та аналізу структури собівартості продукції (з урахуванням вхідної сировини, вартості покупних матеріалів, потреби у персоналі, споживання робочими центрами ресурсів тощо).

Рис. 6. План виробництва

Наразі розроблений нами продукт інтегрований з іншими обліковими системами Замовника.

 

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Scroll Up